СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Пълно месечно и годишно счетоводно обслужване за фирми и фрийлансъри. Изготвяне на отчети и спазване на нормативните срокове пред данъчната администрация. Гъвкаво ценообразуване спрямо вашата лична нужда.

ОБРАБОТКА НА ЗАПЛАТИ

Месечна обработка на заплати. Подаване на декларации към НАП, НОИ и НСИ. Изготвяне на ведомости и фишове за заплати. Подаване на болнични. Изготвяне на трудови и граждански договори, декларации и служебни бележки.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО

Учредяването на фирма е първата стъпка към стартирането и реализирането на вашата мечта и бизнес идея. Изготвяне и публикуване на пълен набор от докуметни към Агенция по вписванията. Безплатно за всички наши клиенти.

БИЗНЕС АНАЛИЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Изготвяне на бизнес анализи, планове и бюджети. Изготвяне на индивидуални бюджети за приходи, разходи и очаквани резултати в зависимост от вашия бизнес. Бизнес анализ и препоръки за подобряване на вашия бзинес.